Dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. UwB uzyskał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Informujemy, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. Andrzejowi Panasiukowi, prof. UwB z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa, tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!