Dr hab. Andrzej Sakowicz członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN

Informujemy, że dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB z Katedry Postępowania Karnego, został wybrany na członka Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, konkretnie  Komitetu Nauk Prawnych, na kadencję w latach 2020-2023.

Wspomniane Komitety Naukowe pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych, m.in. opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, czy opiniują akty normatywne dotyczące nauki i kształcenia. Zajmują się również upowszechnianiem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Informacje o wynikach wyborów dostępne są pod adresem www.wyborykomitety.pan.pl/Komitet-Nauk-Prawnych-PAN

Serdecznie gratulujemy!