Dr hab. Jarosław Matwiejuk Członkiem Zespołu ds. infrastruktury badawczej

Na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej mamy zaszczyt poinformować, iż dr hab. Jarosław Matwiejuk z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa UwB został powołany na Członka Zespołu doradczego ds. infrastruktury badawczej na okres od 4 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi oraz życzymy dalszych sukcesów!