Dr hab. Jarosław Matwiejuk wybrany na Prorektora ds. rozwoju UwB

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2020 r. dr hab. Jarosław Matwiejuk z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych został ponownie wybrany na Prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. Funkcję tę pełni od września 2019 r.

Serdecznie gratulujemy!

fot. galeria UwB