Dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB powołana w skład Rady Programowej Radia Białystok

Informujemy, że Rada Mediów Narodowych na posiedzeniu 4 lutego 2021 r. działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych w zw. z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 1992 r. o radiofonii i telewizji powołała dr hab. Katarzynę Bagan-Kurlutę, prof. UwB w skład Rady Programowej Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna.

Serdecznie gratulujemy powołania!