Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, powołany na Dziekana Wydziału Prawa

W dniu 30 czerwca 2020 r. Rektor elekt Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski wręczył powołania dziekanom oraz dyrektorom instytutów. Informujemy, że na Dziekana Wydziału Prawa został ponownie wybrany dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB. Nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r. i potrwa 4 lata.

Serdecznie gratulujemy!

fot. galeria UwB