Dr Maciej Pannert wśród laureatów konkursu MINIATURA

Dr Maciej Pannert z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa znalazł się wśród laureatów kolejnego konkursu MINIATURA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Uzyskał on środki (ponad 13,6 tys. zł) na przeprowadzenie kwerendy w ramach projektu „Model upadłości konsumenckiej małżonków”. Za pieniądze z grantu przeprowadzi kwerendę literatury z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i proceduralnego w Bibliotece Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu.

Więcej informacji na temat planowanego grantu znajduje się na stronie: hwwwuwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/kolejne-granty-z-miniatury-trafia-na-uwb/

Pełną listę dofinansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej NCN, pod adresem: www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura3

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!