Dr Urszula Drozdowska otrzymała grant ministerialny

Dr Urszula Drozdowska z Zakładu Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa UwB otrzymała grant ministerialny w wysokości 19.597,00 zł.

Nazwa programu: Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych.
Wnioskodawca: Dr Urszula Drozdowska, Uniwersytet w Białymstoku.
Tytuł projektu: Zakażenia związane z opieką zdrowotną. Studium z zakresu prawa odpowiedzialności odszkodowawczej.