Dwóch badaczy z Wydziału Prawa UwB otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Dwóch badaczy z Wydziału Prawa UwB otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Resort ogłosił listę stypendystów. W sumie znalazło się na niej 215 osób z całej Polski.

Jak można przeczytać na stronie MEiN, stypendia otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych.

W dyscyplinie nauki prawne znalazło się dwóch stypendystów z Wydziału Prawa UwB. Pierwszym jest dr Łukasz Kierznowski z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego. Badacz ma na koncie grant NCN (2019). Dwukrotnie – jako student i jako doktorant – zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Drugi stypendysta to mgr Wojciech Zoń z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego. W 2015, jeszcze jako student, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Jest współautorem interdyscyplinarnych prac z pogranicza prawa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i medycyny. Prowadzi też badania m.in. na temat współpracy transgranicznej. 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców zostały przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MEiN.