Dziekan Wydziału Prawa dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB laureatem nagrody IPH w Białymstoku za wkład w propagowanie mediacji

Informujemy, że Dziekan Wydziału Prawa dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB został laureatem nagrody Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku w kategorii "Społeczeństwo", za wkład w propagowanie mediacji.

Serdecznie gratulujemy Panu Dziekanowi!