Dziekan Wydziału Prawa z tytułem profesora

Informujemy, że postanowieniem z dnia 28 września 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Dziekanowi Wydziału Prawa - dr. hab. Mariuszowi Popławskiemu, prof. UwB tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!