Europejski Kongres Prawno-Farmaceutyczny

Data wydarzenia 07-06-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

W dniu 7 czerwca 2019 r. w Auli 1. Euroregionalnego Centrum Farmacji w Białymstoku odbędzie się Europejski Kongres Prawno-Farmaceutyczny poświęcony problemowi fałszowania produktów leczniczych.

W konferencji organizowanej w ramach sieci naukowej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Śląskim Uniwersytetem Medyczny w Katowicach i Instytutem Kryminologii Uniwersytetu w Cambridge wezmą udział przedstawiciele ONZ, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Narodowego Instytutu Leków, Euroregionalnego Centrum Farmacji, a także zagranicznych i polskich uniwersytetów.

Problematyka konferencji jest niezwykle aktualna, zwłaszcza w sytuacji rosnącej przestępczości związanej z fałszowaniem medykamentów i suplementów diety. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że konferencja zgromadzi znakomitych prelegentów, będących ekspertami w tematyce fałszowania leków.

Co drugi medykament zakupiony w Internecie jest sfałszowany. Tylko w pierwszej połowie 2013 r. niemiecka służba celna zabezpieczyła 1,4 miliona sztuk sfałszowanych środków leczniczych. Fałszowanie leków jest lukratywnym źródłem dochodu zorganizowanych grup przestępczych i poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia konsumentów. Jednocześnie w lutym 2019 r. wszedł w życie obowiązek serializacji leków, który ma na celu zapobieganie ich fałszowaniu. Podjęta zostanie zatem dyskusja odnośnie do tych zmian oraz próba ich oceny. Wyniki badawcze będą wsparciem dla organów ścigania w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości związanej z handlem nielegalnymi medykamentami w Internecie.

Z uwagi na te doniesienia oraz rangę zmian prawnych, podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji stanowić będzie niezwykle cenne forum wymiany doświadczeń naukowców, praktyków i ekspertów oraz prawników.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem kongresu.