Finalne symulacje rozpraw sądowych

W ramach Centrum Praktyk Sądowych działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 6 czerwca 2022 r. odbędą się finalne symulacje rozpraw sądowych w s. 213 według następującego programu:

10.30 – 10.40 Przywitanie i przedstawienie stanu faktycznego symulacji rozprawy sądowej.

10.40 - 11.30  Symulacja rozprawy z zakresu prawa administracyjnego pt. „Turystyka paliwowa” (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Małgorzata Dziemianowicz, dr Dominik Kościuk).

11.30 – 11.45 Dyskusja.

11.45 – 12.45 Symulacja rozprawy z zakresu prawa cywilnego pt. „Problematyczne roszczenia Złomka” (sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku Wojciech Jabłoński, dr hab. Piotr Konik).

12.45 – 13.00 Dyskusja.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obu symulacjach rozpraw sądowych, które są efektem zajęć prowadzonych przez sędziów we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa, w których uczestniczyli studenci III, IV i V roku Prawa.