Forum Doktorantów Online

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet w Białymstoku zaprasza pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także osoby spoza społeczności akademickiej, które zainteresowane są poruszaną problematyką badawczą do udziału w Forum Doktorantów, które odbędzie się online, za pośrednictwem platformy Blackboard.

Szczegóły Forum Doktorantów Nauk Prawnych

Szczegóły Forum Doktorantów Ekonomii i Finansów, Nauk Socjologicznych

Szczegóły Forum Doktorantów Pedagogiki