Fundacja Prawo i Partnerstwo działająca przy Wydziale Prawa UwB w roli Punktu Informacji Europejskiej – Europe Direct Podlaskie

Informujemy, że w wyniku pozytywnej oceny wniosku przez Komisję Europejską Fundacja Prawo i Partnerstwo działająca przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku będzie pełnić rolę Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Podlaskie w latach 2021-2025 na terenie województwa podlaskiego.

Punkty Europe Direct działają jak lokalne i stałe punkty kontaktowe. Dostarczają bezpłatnie rzetelnej wiedzy, informacji i kompetencji europejskich. Szeroko wspierają merytorycznie różnorodne inicjatywy obywateli Unii oraz podmiotów publicznych gospodarczych i społecznych.

Grant na działania przyznany zespołowi pod kierownictwem prof. Macieja Perkowskiego oznacza wybór kompetentnych entuzjastów projektu europejskiego, którzy wspólnie skonsolidują i zintensyfikują proeuropejskie działania w regionie w ciągu najbliższych lat.

Serdecznie gratulujemy!