Głosowanie na projekt budoway kanalizacji deszczowej na ul. Elektrycznej

Data wydarzenia 15-10-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Szanowni Państwo, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej” zakwalifikowała się do etapu głosowania wśród projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020. Jest to inwestycja niezwykle istotna zarówno dla Naszego Wydziału jak i dla samego Białegostoku, dlatego też prosimy o oddanie głosu na tę inwestycję w głosowaniu, które potrwa w dniach od 1 do 15 października 2019 r.

Projekt oznaczony jest numerem M21 na liście projektów ogólnomiejskich. Dotyczy budowy kanału deszczowego, odprowadzającego wody opadowe z odcinka od ul. Mickiewicza do rzeki Białej. Jego koszt oszacowany został na 977 000 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Elektrycznej jest inwestycją niezwykle potrzebną, ponieważ mógłby zostać do niej przyłączony Wydział Prawa UwB. W przypadku, gdyby projekt nie uzyskał dotacji z Budżetu Obywatelskiego, uczelnia musiałaby w przyszłości sfinansować inne, kosztowne rozwiązania techniczne umożliwiające odprowadzanie wód deszczowych z posesji Wydziału.

Zwracając uwagę na zeszłoroczne usterki techniczne przy głosowaniu elekronicznym zachęcamy do oddania głosu papierowego, za pomocą karty do głosowania. Karty dostępne są na Wydziale Prawa w p. 107 oraz w Bibliotece. Głosowanie potrwa od 1 do 15 października 2019 r. Sprawa jest nagląca, gdyż w ubiegłorocznym głosowaniu zabrakło Nam zaledwie stu głosów.

Inne możliwości głosowania:
- przez Internet na stronie: www.cas.bialystok.pl,

- w budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku (w godzinach pracy urzędu):
ul. Słonimska 1,
ul. Św. Rocha 3 (centrum Aktywności Społecznej),
ul. J.K Branickiego 3/5 (Departament Obsługi Mieszkańców),

- w mobilnym punkcie do głosowania.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu i plebiscytu:
www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/budzet-obywatelski-2020-90-projektow.html

Liczymy na solidarność nie tylko środowiska naukowego, ale też wszystkich białostoczan!