Grant Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przyznał środki finansowe na realizację projektu badawczego: pt. „Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym”, który realizować będzie Uniwersytet w Białymstoku.

Kierownikiem projektu będzie mgr Jakub Ali Farhan z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, doktorant II roku SDNS UwB, piszący rozprawę doktorską pod okiem prof. dr hab. Macieja Perkowskiego.

Serdecznie gratulujemy!