Grant Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przyznał środki finansowe na realizację projektu badawczego: pt. „Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce”, który realizować będą podmioty wchodzące w skład grupy podmiotów: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

Kierownikiem projektu będzie prof. dr hab. Maciej Perkowski - Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo działającej przy Wydziale Prawa UwB.

Serdecznie gratulujemy!