Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta

Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku ds. studenckich dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB informuje o następujących terminach czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021.
 

 

 

 

 

Termin

 

 

 

 

 Czynności

 

 

Student kontynuujący studia

 

Kandydat przyjęty na studia od roku akademickiego 2020/2021, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

od 22.07.2020 r.
godz. 00:01

 od 31.08.2020 r. godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w USOSweb UwB

10.08.2020 r.
godz. 23:59

 

 15.09.2020 r.  godz. 23:59

 

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB

 od 11.08.2020 r.
 do 13.08.2020 r.

 

 od 16.09.2020 r.
 do 18.09.2020 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych

 od 14.08.2020 r.
 do 17.08.2020 r.

 od 19.09.2020 r.
 do 20.09.2020 r.

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów miejsc przez studentów w systemie USOSweb UwB

 18.08.2020 r.

 21.09.2020 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili  przyjęcia przydziału miejsca w Domu Studenta