I miejsce Studenckiej Poradni Prawnej

Z wielką dumą informujemy, że Studencka Poradnia Prawna, działająca jako pracownia na naszym Wydziale, zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu poradni prawnych organizowanym przez „Rzeczpospolitą” (https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art36593151-ranking-studenckich-poradni-prawnych-2022)

Gratulujemy opiekunowi – prof. dr hab. Andrzejowi Sakowiczowi, wszystkim opiekunom sekcji i wszystkim studentom oraz współpracownikom Poradni.