I ogólnopolska konferencja doktorantów

„Prawo własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka”

Szanowni Państwo,
już za niespełna dwa tygodnie - 8 marca 2019 r. - będzie nam miło gościć Państwa na Wydziale Prawa UwB podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów pt. „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka”.
Udział bierny w Konferencji jest bezpłatny, na życzenie może być potwierdzony certyfikatem. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
konferencja.pwp@gmail.com.

Zapraszamy serdecznie do udziału w obradach!

w imieniu Organizatorów

dr Magdalena Rutkowska-Sowa
Sekretarz Naukowy I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów pt. „Prawo
własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka”;
Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa UwB