I OKN „Aktualności dychotomii prawa publicznego i prywatnego"

Data wydarzenia 13-05-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Aktualności dychotomii prawa publicznego i prywatnego"

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Aktualności dychotomii prawa publicznego i prywatnego", która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 r. na Wydziale Prawa UwB.

Konferencja ze względu na znakomitą ilość gości zagranicznych ma ogromną szansę na uzyskanie statusu konferencji międzynarodowej!

Pierwszy dzień Konferencji poświęcony zostanie wystąpieniom ekspertów polskim oraz zagranicznym, zaś obrady z drugiego dnia podzielone zostaną na cztery panele tematyczne, złożone z wystąpień studentów oraz doktorantów:
- panel historyczno-filozoficzny,
- panel cywilno-gospodarczy,
- panel karnistyczny,
- panel ogólny.

Wydarzenie ma na celu stworzenie szerokiego pola do rozważań na temat dychotomii prawa publicznego oraz prywatnego. Informacje na temat zagadnień każdego z paneli tematycznych znajdują się w postach opublikowanych w wydarzeniu na Facebooku.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym w konferencji zapraszamy do nadsyłania abstraktów swoich wystąpień na adres: konf.ogolna.uwb@gmail.com do dnia 15 kwietnia 2019 r. Do wiadomości zgłoszeniowej prosimy o dołączenie skanów własnoręcznie podpisanych oświadczeń stanowiących Załączniki do Regulaminu Konferencji. W tytule wiadomość należy obowiązkowo podać nazwę panelu tematycznego. Wszystkie szczegóły dotyczące wymogów formalnych w kwestii abstraktów, zgłoszeń udziału czynnego, wysokości opłaty konferencyjnej itd. zamieściliśmy dla Państwa w Regulaminie Konferencji.

Serdecznie zapraszamy również wszystkich chętnych uczestników biernych. Rejestracja odbędzie się w dniu wydarzenia. Uczestnictwo bierne jest certyfikowane. Językami Konferencji są język polski oraz język angielski.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: konf.ogolna.uwb@gmail.com

Konferencja jest wspólną inicjatywą:
- Koła Naukowego Prawa Finansowego,
- Studenckiego Koła Miłośników Prawa i Kultury Antycznej,
- Studenckiego Koła Nauk Penalnych
- Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii UwB,
- Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej,
- Koła Naukowego Prawa Ochrony Środowiska,
- Koła Naukowego Innowacja.