II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorantów dot. Prawa Gospodarczego

Data wydarzenia 03-04-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

W imieniu Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa UwB mamy zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Konferencję Doktorantów dot. Prawa Gospodarczego, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 12:45 w sali 314 Wydziału Prawa UwB.

Udział w konferencji jest nieodpłatny oraz będzie potwierdzony certyfikatem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz zakwaterowania.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego przyjmowane są do dnia 1 kwietnia 2019 r. pod adresem: kpgp@uwb.edu.pl