II miejsce Studenckiej Poradni Prawnej w VI Rankingu Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Poradnia Prawna - Pracownia Wydziału Prawa UwB  zajęła II miejsce w VI Rankingu Studenckich Poradni Prawnych przygotowanym przez dziennik  „Rzeczpospolita” oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W rankingu zostały sklasyfikowane wszystkie studenckie poradnie prawne i kliniki prawa działające w ramach Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - łącznie 25 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Ocenie podlegał współczynnik studentów na opiekuna, miejsce poradni na uczelni, standardy oraz działalność dodatkowa.

Obecnie w Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa pracuje 48 studentów, nad którymi opiekę sprawuje 10 opiekunów naukowych. Nieodpłatne porady prawne udzielane są w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz prawa uchodźczego. Studencka Poradnia Prawna - Pracownia Wydziału Prawa UwB jako jedyna w Polsce posiada także sekcję wspierającą, w której działają doktoranci, których zadaniem jest sporządzanie nieodpłatnych opinii prawnych oraz wsparcie studentów przy rozwiązywaniu spraw.   

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyróżnienia. Dziękujemy wszystkim studentom oraz opiekunom za ich pracę, która przełożyła się na nasz wspólny sukces.

Pełny ranking znajduje się pod linkiem: https://tiny.pl/9qhd6.