II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody w polskim postępowaniu karnym”

Data wydarzenia 21-05-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego podjęło wspólną inicjatywę organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dowody w polskim postępowaniu karnym”. Konferencja ta odbędzie się dnia 21 maja 2021 r., o godz. 9:00, w formie on-line na Facebooku.   

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związanej z dowodami w polskim postępowaniu karnym. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym załączenia abstraktu (max. 1000 znaków ze spacjami), do dnia 12 maja 2021 r. Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatorów drogą mailową o zakwalifikowaniu się abstraktów do dnia 16 maja 2021 r. Ze względu na formę konferencji Organizatorzy nie przewidują uczestnictwa biernego.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com, w temacie e-mail prosimy wpisać tytuł Konferencji.

Regulamin konferencji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką procesu karnego do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku.