II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”

Studencka Poradnia Prawna – Pracownia Wydziału Prawa UwB zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. w formie zdalnej.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. w formie zdalnej.

Światowa pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 zmusiła wszystkich do zmiany sposobu funkcjonowania sektora prywatnego oraz sektora publicznego, w tym klinik prawa. Kliniki prawa zostały zobligowane do dostosowania warunków pracy zarówno w sferze organizacyjnej – przyjmowania i rejestrowania spraw, komunikacji wewnętrznej pomiędzy członkami klinik czy bezpośredniego kontaktu z Klientami, jak i merytorycznej – w konsekwencji częstych zmian prawodawczych, począwszy od marca 2020 r.

Podczas ubiegłorocznej edycji Konferencji swoje referaty zaprezentowało 42. Prelegentów z Polski i zza granicy - zarówno szanowanych w swoich dziedzinach ekspertów - teoretyków oraz praktyków, jak również doktorantów i studentów, w tym przedstawicieli poszczególnych klinik prawa funkcjonujących na terenie całego kraju. Zainteresowanie poprzednim wydarzeniem jasno wskazuje, że debata na zaproponowany temat jest potrzebna.

              Na Państwa zgłoszenia, które powinny zostać zarejestrowane w elektronicznym formularzu: https://tiny.pl/9l7sg czekamy do 27 marca 2022 r. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru tematów najbardziej wpisujących się w tematykę konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Proponowany zakres tematyczny wystąpień na OKN „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”:

 1. Praca w klinikach prawa w czasie epidemii:
 • dotychczasowe doświadczenia z pracy w reżimie sanitarnym;
 • dostęp do klinik prawa w czasie epidemii;
 • dobre praktyki i wymiana doświadczeń związana z koniecznością dostosowania pracy w klinice do dotychczasowych wymogów sanitarnych;
 • szanse i kierunki rozwoju nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz pracy klinik prawa w świetle dotychczasowych doświadczeń.
 1. Zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii:
 • modyfikacje przepisów prawa materialnego i proceduralnego oraz wynikające z nich konsekwencje dla jednostek w zakresie:
  • prawa i postępowania cywilnego,
  • prawa i postępowania administracyjnego,
  • prawa i postępowania karnego,
  • prawa gospodarczego,
  • mediacji i polubownego rozstrzygania sporów;
 • ocena zgodności wprowadzonych zmian z zasadami prawa (konstytucyjnymi oraz zasadami poszczególnych gałęzi);
 • próba oceny wpływu intertemporalnych przepisów na poszczególne procedury oraz jednostki;
 • próba sformułowania postulatów de lege ferenda w oparciu o dotychczasowo dokonane zmiany na przyszłość;
 • ocena dokonanych zmian z perspektywy osób profesjonalnie zajmujących się szeroko pojmowaną pomocą prawną (przedstawiciele organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej, przedstawicieli korporacji prawniczych, przedstawicieli służb).
 1. Zmiany w dostępie do instytucji publicznych (m.in. organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości – sądów i prokuratury) w czasie stanu epidemii:
 • ocena zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznie obowiązującego określających zasady dostępu do instytucji publicznych;
 • ocena zastosowanych ograniczeń z perspektywy konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela;
 • próba sformułowanie postulatów de lege ferenda odnośnie dostępu do instytucji publicznych na wypadek zaistnienia tożsamej sytuacji w przyszłości;
 • zmiany w dostępie do informacji publicznej w czasie trwania stanu epidemii i ich wpływ na konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela.
 1. Próba prawnej analizy aktualnych problemów związanych z pandemią COVID-19, m.in.:
  - szczepienia przeciwko COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczalności wprowadzenia obowiązkowych szczepień,
  - certyfikaty „covidowe”,
  - tarcze „covidowe”,
  - obowiązkowe testy na COVID-19 dla pracowników.

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Andrzej Sakowicz
 • dr hab. Izabela Kraśnicka
 • dr Arkadiusz Bieliński
 • dr Marta J. Kuklo

Komitet organizacyjny:

 • mgr Sylwia Łazuk
 • mgr Paulina Zadykowicz
 • mgr Łukasz Presnarowicz
 • mgr Monika Winckiewicz
 • mgr Weronika Sołkiewicz
 • mgr Aleksandra J. Lewandowska
 • mgr Patryk Topolski

Kontakt:

mgr Sylwia Łazuk

tel. 512 210 961

mail: poradnia@uwb.edu.pl