II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania wiktymologii"

Data wydarzenia 26-03-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego podjęło inicjatywę organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania wiktymologii", która odbędzie się dnia 26 marzec 2021 r. w formie on-line.

Za główny cel Konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki wiktymologii. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podania abstraktu (max. 1000 znaków ze spacjami) do 15 marca 2021 r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o decyzji Komitet Organizacyjny drogą mailową do dnia 19 marca 2021 r. Przewidywany czas wygłoszenia referatu wynosi 10 minut. Za udział w Konferencji nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konferencji. 

Wszelkie pytania należy kierować na adres: studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com. W temacie prosimy wpisać tytuł Konferencji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wiktymologii!