II OKN „Pozycja stron procesowych w polskim postępowaniu karnym”

Data wydarzenia 25-03-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego podjęło inicjatywę organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pozycja stron procesowych w polskim postępowaniu karnym”, która odbędzie się 25 marca 2021 r. w formie on-line.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związane z pozycją stron procesowych w polskim postępowaniu karnym. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym załączenia abstraktu (max. 1000 znaków ze spacjami), do dnia 15 marca 2021 r. Informacja o zakwalifikowaniu się zostanie dostarczona drogą mailową do 19 marca 2021 r. Za udział w konferencji nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Udział czynny jest certyfikowany.

Prosimy o zapoznanie się w Regulaminem konferencji

Wszelkie pytania należy kierować do organizatorów na adres: studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com. W temacie e-mail prosimy wpisać tytuł konferencji.