II OKN „Współczesne wyzwania nauk penalnych”

Data wydarzenia 11-12-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

W imieniu Studenckiego Koła Nauk Penalnych i Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa UwB zapraszamy do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Współczesne wyzwania nauk penalnych". Konferencja ta odbędzie się dnia 11 grudnia 2020 r. w formie on-line.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związanej z naukami penalnymi. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Organizatorzy przewidują wyłącznie czynny udział w konferencji, za który nie będzie pobierana opłata. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym załączenia abstraktu (max. 1000 znaków ze spacjami), do 4 grudnia 2020 r. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają stosowną informację do 6 grudnia 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji. Wszelkie pytania należy kierować na ares mailowy: studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com 

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.