III Seminarium Prawne dla Biznesu „Własność intelektualna jako narzędzie przewagi rynkowej przedsiębiorcy”

Data wydarzenia 09-06-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w III Seminarium Prawnym dla Biznesu „Własność intelektualna jako narzędzie przewagi rynkowej przedsiębiorcy”, które odbędzie się 9 czerwca 2021 r. za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate.

Celem III Seminarium Prawnego dla Biznesu jest utrwalenie przekonania, że własność intelektualna stanowi kluczowy zasób przedsiębiorstwa, przedstawienie w jaki sposób może być wykorzystywana w procesie budowania przewagi rynkowej, jak również zaprezentowanie najnowszych programów wsparcia w zakresie tworzenia strategii biznesowej IP. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały pomocnicze pt. "Ochrona innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie".

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • znaczenie własności intelektualnej w budowie strategii biznesowej przedsiębiorstwa,
  • znaki towarowe konwencjonalne i niekonwencjonalne jako źródło komercyjnego pochodzenia towarów od konkretnego przedsiębiorcy,
  • strategia patentowa w przedsiębiorstwie, unieważnienie praw własności przemysłowej przed sądami administracyjnymi i sądami własności intelektualnej po zmianach, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.,
  • współpraca z profesjonalnymi pełnomocnikami w sprawach z zakresu własności intelektualnej,
  • programy wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie budowy strategii biznesowej IP,
  • ulgi podatkowe dotyczące praw własności intelektualnej.

Gościem specjalnym III Seminarium Prawnego dla Biznesu będzie Pani Edyta Demba-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Tym razem również przygotowaliśmy warsztaty z zakresu rejestracji dóbr własności przemysłowej (znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych itd.) ukazujące omawiane zagadnienie z perspektywy praktycznej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie Państwo, formularz zgłoszeniowy oraz bieżące informacje dotyczące organizacji Seminarium: www.prawo.uwb.edu.pl/seminaria-prawne-dla-biznesu

Wszelkie pytania należy kierować do dr Magdalena Kun-Buczko - Koordynatora Seminariów Prawnych dla Biznesu na adres: biznes@uwb.edu.pl

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.