Inauguracja kolejnej edycji studiów podyplomowych z „Egzekucji administracyjnej”

Studia podyplomowe „Egzekucja administracyjna”, prowadzone przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na zamówienie Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie, podjęło czterdziestu uczestników, będących pracownikami i kierownikami komórek egzekucji resortu finansów. Uroczysta inauguracja trzeciej już edycji tych studiów, kierowanych przez dr hab. Joannę Radwanowicz-Wanczewską, odbyła się w formie zdalnej 17 października 2020 r.

Wykład inauguracyjny na temat „System egzekucji administracyjnej” wygłosił prof. dr hab. Dariusz Kijowski, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego. W inauguracji udział wzięła Pani Anna Orchowska – Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowali natomiast prowadzący uroczystość dr Maciej Aleksandrowicz – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. studiów podyplomowych oraz mgr inż. Kamil Skorulski zajmujący się obsługą administracyjną tych studiów.

Realizacja trzeciej edycji studiów podyplomowych „Egzekucja administracyjna” jest możliwa, ponieważ Uniwersytet w Białymstoku po raz kolejny wygrał przetarg na ich organizację i przeprowadzenie. Studia te służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracowników resortu finansów umożliwiających sprawną realizację zadań dotyczących uszczelniania systemu podatkowego i zwiększania efektywności organów egzekucyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.