Informacja dotycząca wniosków stypendialnych oraz zapomogi

W dniu 13 stycznia 2020 r. zostanie uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Obie tury będą otwarte do dnia 28 czerwca 2020 r.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.

Źródło: www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wazna-informacja-dotyczaca-wnioskow-stypendialnych-oraz-zapomogi