Informacja kierowana do studentów niestacjonarnych na kierunkach Prawo i Kryminologia I,II stopnia

W związku z planowaną zmianą organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie w Białymstoku, informujemy, że pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych na kierunkach Prawo i Kryminologia I, II stopnia odbędzie się 1 i 2 października 2022 r. Szczegóły pojawią się w rozkładzie zajęć.