Informacje dotyczące pracy dziekanatów

Szanowni Studenci, w związku z Komunikatem nr 33 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu załatwienia spraw niewymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikami Dziekanatu.

W budynku Wydziału Prawa, ul. Mickiewicza 1, na parterze przy portierni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:30 oraz w soboty zjazdowe (studia niestacjonarne) w godz. 9:00–11:00 będą postawione skrzynki służące do składania dokumentów do dziekanatu. W wyjątkowych sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów wizyty. Jednocześnie informujemy, iż legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu (w związku z powyższym nie ma potrzeby ich przedłużania).