Informacje dotyczące zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 19 z dnia 18 czerwca 2019 r. dotyczącym organizacji roku akademickiego dni od 17 do 21 kwietnia 2020 r. są wolne od zajęć dydaktycznych, natomiast w dniach 15-16 kwietnia 2020 r. zdalne kształcenie powinno być realizowane. W dniu 15 kwietnia  2020 r. odbywają się zajęcia przewidziane rozkładem na piątek.