Informacje dotyczące zimowej sesji egzaminacyjnej

Szanowni studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami sesja zimowa roku akademickim  2020/2021 zostanie przeprowadzona w formie zdalnej. W związku z tym, uwzględniając doświadczenia z poprzedniego roku oraz rozmowy prowadzone z Radą Samorządu Studenckiego naszego Wydziału uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją od Dziekana Wydziału Prawa prof. dr. hab. Mariusza Popławskiego dotyczącą kluczowych kwestii związanych z przebiegiem sesji egzaminacyjnej.