Informacje organizacyjne dla studentów Wydziału Prawa - aktualizacja

Drodzy studenci, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zalecaniami władz Uniwersytetu w Białymstoku mamy do przekazania kilka ważnych informacji:

  1. Prosimy o ograniczenie osobistego kontaktu innymi osobami (w tym ze studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami administracyjnymi Wydziału Prawa). Rekomendujemy kontakt mailowy lub telefoniczny. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie Wydziału Prawa lub w uniwersyteckiej książce adresowej. Praca wydziałowej administracji będzie odbywała się w systemie dyżurów na miejscu oraz pracy zdalnej. Do kontaktu telefonicznego z dziekanatem zostały wyznaczone następujące numery: 85-745-71-48 oraz 85-745-71-52 (w godz. 8:00 - 14:00).
  2.  Z dniem 16 marca 2020 r. wszystkie czytelnie i wypożyczalnie Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym Biblioteka Prawnicza, będą nieczynne do odwołania.
  3. Prosimy o regularne odbieranie maili i realizowanie wytycznych prowadzących zajęcia oraz pracowników dziekanatów. Obecnie zajęcia w formie zdalnej są koniecznością. Aktywność studentów w tym zakresie jest niezbędna. Forma kształcenia zdalnego zostaje przedłużona i będzie stosowana do 10 kwietnia jako forma podstawowa.
  4. Organizacja roku akademickiego pozostaje obecnie bez zmian.
  5. Ważność legitymacji studenckich/doktoranckich została automatycznie przedłużona do 31 maja 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  6. Prosimy o śledzenie bieżących informacji pojawiających się na stronie internetowej Wydziału Prawa oraz na naszych mediach społecznościowych.

Wszelkie zmiany w wyżej wymienionym zakresie będą na bieżąco przekazywane.