International Law Week 2022 UC Leuven

International Law Week to inicjatywa University Colleges Leuven-Limburg, flamandzkiej katolickiej szkoły wyższej, należącej do stowarzyszenia KU Leuven. Oferta udziału w projekcie skierowana jest do studentów prawa posiadających podstawową wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i/lub europejskiego a także biegłą znajomość języka angielskiego.  

Podczas International Law Week można współpracować ze studentami z różnych krajów europejskich, poznawać tajniki prawa Unii Europejskiej a także wzmacniać współpracę i ducha zespołowego w kontekście bieżących problemów UE. W mieszanych grupach międzynarodowych studenci będą mogli zorganizować m.in. symulację posiedzenia Rady UE.

International Law Week 2022 zostanie zorganizowany jako wydarzenie hybrydowe. Studenci-goście mogą uczestniczyć w zajęciach online, korzystając z aplikacji MS Teams. Studenci - goście nie ponoszą opłat za udział.

Więcej informacji na temat zajęć można znaleźć na stronie programu: https://sites.google.com/site/internationallawweek/home.

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczne jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-CNTw2oIWzd2BV_J0s4Ep-QaxtQaEO5V6ciI7lCgLDgk2aw/viewform.

Zapisy trwają do poniedziałku (wieczorem) 28 lutego 2022 r.