IV Seminarium Prawne dla Biznesu „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - wybrane aspekty prawne i praktyczne”

Data wydarzenia 26-10-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w IV Seminarium Prawnym dla Biznesu „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - wybrane aspekty prawne i praktyczne”, które odbędzie się 26 października 2021 r. w godz. 10.00- 13.00, w sali 314 Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tych z Państwa, którzy preferują formę zdalną zapraszamy do uczestnictwa on line. Link do spotkania udostępnimy w terminie późniejszym.

Podczas najbliższego Seminarium Prawnego dla Biznesu eksperci skupią się przede wszystkim na możliwościach zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz na działaniach, które należy podjąć tak by zatrudnienie cudzoziemców było legalne. Przedstawione zostaną zasady legalizacji pracy i pobytu w Polsce, zasady dostępu do polskiego rynku pracy i pobytu w Polsce, system kontroli prawa pracy w związku z zatrudnianiem cudzoziemców.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • zmiany na rynku pracy, nowe wyzwania i możliwości w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
  • legalizacja pobytu, legalizacja pracy, obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy),
  • zatrudnianie cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników – wymagane zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, praca bez zezwolenia, zawieranie umów o pracę, a wykonywanie pracy zarobkowej, mobilność pracowników celem wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług – delegowanie a migracje pracowników, regulacje pracownicze w państwach przyjmujących, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
  • szczególne rozwiązania w związku z COVID-19 – zagadnienia związane z legalnością pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz w zakresie ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy,
  • warunki pracy i płacy jakie trzeba zapewnić pracownikowi i pracownikowi delegowanemu, dokumenty jakie należy przechowywać w okresie zatrudnienia lub delegowania, obowiązki zgłoszeniowe i rejestracyjne na terenie Polski- gdzie zgłosić cudzoziemca i w jakim terminie, dokumenty, jakie należy wydać cudzoziemcowi,
  • zasady przekraczania granicy RP, będącej granicą zewnętrzną UE, zasady przekraczania granicy RP, będącej granicą wewnętrzną UE (w Strefie Schengen), zasady przekraczania granicy przez osoby, które uzyskały w Polsce kartę pobytu,
  • pozwolenia na pracę typ A, legalizacja pobytu- zezwolenia na pobyt i pracę, elementy wspólne postępowania (strony postępowania, wymagane dokumenty, najczęstsze problemy związane z postępowaniem.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy oraz bieżące informacje dotyczące organizacji Seminarium: www.prawo.uwb.edu.pl/seminaria-prawne-dla-biznesu.

Wszelkie pytania należy kierować do dr Magdalena Kun-Buczko - Koordynatora Seminariów Prawnych dla Biznesu na adres: biznes@uwb.edu.pl.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.