Kierunek Prawo na Wydziale Prawa UwB jako jedyny w Polsce otrzymał prestiżowy certyfikat

Kierunek Prawo na Wydziale Prawa UwB jako jedyny w Polsce otrzymał prestiżowy certyfikat.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikat Doskonałości Kształcenia kierunkowi Prawo, które jest realizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Prezydium w całej Polsce przyznało 9 certyfikatów w kategorii „Doskonały kierunek”, w tym tylko jeden na kierunku Prawo.

Uchwała w sprawie przyznania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia.

Certyfikat to efekt oceny programowej, jaką PKA przeprowadziła w ubiegłym roku akademickim. Doceniony został zarówno program kształcenia na prawie, jak i jego realizacja. Kierunek otrzymał nie tylko pozytywną ocenę, ale również rekomendację przyznania mu Certyfikatu Doskonałości Kształcenia. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem poparło postulat. 

- To dla nas niezwykle cenne wyróżnienie. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która otrzymała certyfikat dla kierunku prawo i jedyną w regionie, której przyznano Certyfikat Doskonałości Kształcenia. To znakomita wiadomość dla nas, ale przede wszystkim dla naszych obecnych i przyszłych studentów – nie kryje dumy prof. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa UwB.

Jak można przeczytać w Uchwale Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyróżnione certyfikatami kierunki studiów „otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów”.

Z certyfikatu dla prawa cieszy się też rektor największej podlaskiej uczelni.

- Wydział Prawa od lat jest jedną z najlepiej ocenianych jednostek uniwersytetu, a kierunek prawo jest jednym z najpopularniejszych w naszej ofercie dydaktycznej. Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdziła wysoki poziom kształcenia. Jestem przekonany, że to dodatkowo wzmocni prestiż, jakim białostockie prawo cieszy się w środowisku akademickim i wśród kandydatów na studentów – mówi prof. Robert Ciborowski.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze wyróżnienie dla tego kierunku. W 2012 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Prawa ocenę wyróżniającą za kształcenie prowadzone na kierunku prawo. Z kolei ówczesny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał jednostce certyfikat za prowadzenie najlepszego kierunku studiów w Polsce.

 

Jest to ogromny wysiłek wkładany w praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodów prawniczych. Na Wydziale działa m.in. Centrum Praktyk Sądowych, Studencka Poradnia Prawna, Pracownia Kryminalistyk czy Centrum Prawniczego Języka Angielskiego.

Regularnie wzbogacamy ofertę dydaktyczną, dostosowując ją do zmian na rynku pracy i potrzeb gospodarki. W ubiegłym roku, oprócz czterech dotychczasowych kierunków (administracja, bezpieczeństwo i prawo, kryminologia oraz prawo) – uruchomiliśmy kierunek prawo i podatki w biznesie, który jest realizowany na studiach niestacjonarnych I stopnia oraz kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na studiach niestacjonarnych II stopnia.