KN „Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce. Nowa ordynacja podatkowa”

Data wydarzenia 30-09-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

W dniach 30 września – 1 października 2019 r. w Augustowie odbędzie się XIII konferencja naukowa „Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce. Nowa ordynacja podatkowa”, w której uczestniczyć będą dydaktycy z Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa UwB: prof. zw. dr hab. Leonard Etel, dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, dr Grzegorz Liszewski, dr Ewelina Bobrus-Nowińska; z Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego: dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB; z Katedra Prawa Administracyjnego - dr Krzysztof Teszner.

Przedmiotem konferencji będzie przedstawienie projektu nowej ordynacji podatkowej. W ramach zaprezentowanych referatów zostanie dokonana ocena projektowych rozwiązań z punktu widzenia różnych kategorii ich adresatów.

Konferencja współorganizowana jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku, Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.