Kolegium Dziekańskie 2020/2024

Informujemy, że z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęła się 4-letnia kadencja nowego kolegium dziekańskiego Wydziału Prawa w składzie: 

  • dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB – Dziekan Wydziału Prawa,
  • dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB – Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki,
  • dr hab. Artur Olechno – Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki,
  • dr hab. Izabela Anna Kraśnicka - Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju,
  • mgr inż. Katarzyna Klimiuk – Dyrektor Administracyjny.