Komunikat nr 1 Kierownika Studiów Doktoranckich

Szanowni doktoranci, informujemy, że na podstawie Komunikatu nr 1 Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020 zajęcia dydaktyczne będą trwały do 14 czerwca 2020 r. Sesja egzaminacyjna semestru letniego odbędzie się w dniach od 15 czerwca 2020 r. do 28 czerwca 2020 r., z kolei poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego odbędzie się w dniach od 24 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r.