Komunikat w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego do dnia 30 września 2020 r.

Treść komunikatu