„Konceptualne i prawne ramy dla integracyjnego środowiska szkolnego, które spełnia potrzeby wszystkich uczniów”

10 czerwca 2021 r. partnerzy konsorcjum MELINC, w tym Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zorganizowali pierwsze publiczne (wirtualne) wydarzenie na temat „Konceptualnych i prawnych ram dla integracyjnego środowiska szkolnego, które spełnia potrzeby wszystkich uczniów". Gospodarzami wydarzenia byli mongolscy partnerzy konsorcjum z Ułan-Bator, Khovd i Dornod, a skierowane było ono do pracowników instytucji kształcących nauczycieli.

Podczas wydarzenia referat „Od paradygmatu integracji do nowej formuły wzmacniania edukacji włączającej w Polsce” wygłosiła dr Anna Drabarz (UwB). W wydarzeniu wzięło udział 65 uczestników z Mongolii.

MELINC – Training Teachers for Inclusion in Mongolia to projekt Erasmus+ koordynowany przez prof. Gracienne Lauwers z Vrije Universiteit Brussel (Belgia). W projekcie biorą udział pracownicy Wydziału Prawa (dr hab. I. Kraśnicka, dr Anna Drabarz, dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, mgr Wojciech Zoń) i Wydziału Nauk o Edukacji (dr hab. B. Mirucka, dr hab. W. Danilewicz, prof. UwB, dr U. Bielecka, dr M. Kowalczuk-Walędziak).