Konferencja „Security, Human Rights and Sustainable Development”

Data wydarzenia 09-05-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Security, Human Rights and Sustainable Development”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Głównym celem konferencji jest podjęcie naukowej interdyscyplinarnej dyskusji nad bezpieczeństwem zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw człowieka oraz zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszych czasach, gdy społeczeństwa mierzą się z różnymi zagrożeniami aktualnym pozostaje pytanie o dopuszczalność ingerencji państwa w ograniczenia praw człowieka celem zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa. Konferencja jest pierwszą inicjatywą stanowiącą platformę wymiany doświadczeń naukowców z Polski, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych z udziałem specjalistów z Akademickiej Rady ds. Systemu Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest także włączenie ukraińskiego środowiska naukowego do aktywnej współpracy międzynarodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oraz do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

 

Konferencję honorowym patronatem objął Wojewoda Podlaski - Bohdan Paszkowski.