Konkurs „Młody Cywilista”

Data wydarzenia 16-05-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

W imieniu Zakładu Prawa Cywilnego Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa UwB oraz Koła Nauk Cywilistycznych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Młody Cywilista” który odbędzie się dnia 16 maja 2019 r., w godz. 8:00-9:30 w sali 313 Wydziału Prawa UwB.

Konkurs adresowany jest do studentów II roku kierunku prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w trybie studiów stacjonarnych, którzy w roku akademickim 2018/2019 realizują przedmiot prawo cywilne cz. I.

Nagrodą główną za udział w konkursie będzie zwolnienie z egzaminu z prawa cywilnego cz. I dla 5 laureatów, ocena „bardzo dobra” z przedmiotu oraz nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

 

Regulamin konkursu:

§ 1
Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa w składzie: dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, dr Arkadiusz Bieliński, dr Joanna Huzarska, dr Maciej Pannert.
§ 2
Konkurs skierowany jest do studentów II roku kierunku prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w trybie studiów stacjonarnych, którzy w roku akademickim 2018/2019 realizują przedmiot Prawo cywilne cz. I.
§ 3
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o prawie cywilnym wśród studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
§ 4
Konkurs jest jednoetapowy, ma formę pisemną. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie udzielnie odpowiedzi na pytania testowe. Nie jest dopuszczalne korzystanie z żadnych pomocy naukowych.
§ 5
Konkurs odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. w godz. 8:00-9.:30 w sali 313.
§ 6
Wyniki konkursu zostaną opublikowane niezwłocznie po sprawdzeniu prac w gablocie Zakładu Prawa Cywilnego, na stronie internetowej wydziału oraz profilu Facebook wydziału i Zakładu.
§ 7
Nagrodą główną za udział w konkursie jest zwolnienie z egzaminu z prawa cywilnego cz. I (z oceną bardzo dobrą) dla pierwszych 5 osób oraz nagrody książkowe.
§ 8
Zwolnienie z egzaminu z Prawa cywilnego cz. I nie uchyla obowiązku zaliczenia ćwiczeń z tego przedmiotu na zasadach ogólnych.