Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. rozwoju rolnictwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie jubileuszowym Banku BNP Paribas na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką na temat rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace absolwentów, których obrona odbyła się w 2018 lub 2019 roku. Poruszona w nich problematyka musi być związana z szeroko rozumianym rozwojem agrobiznesu, tj. Postępem, innowacyjnością i rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, przemysłu rolno-spożywczego itp.

Prace konkursowe należy zgłosić do dnia 20 września 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2019r. W konkursie zostanie wyłonionych 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 10 000 zł brutto. Szczegóły konkursu zawarte są w załączonym regulaminie oraz w zakładce „konkursy" na stronie www.100lattradycji.pl