Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Data wydarzenia 11-01-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego na czas od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje: www.prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/konkurs-adiunkt-w-pracowni-prawa-prywatnego-miedzynarodowego