Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych

Data wydarzenia 11-01-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych na czas od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje: www.prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/konkurs-asystent-w-katedrze-prawa-konstytucyjnego-i-systemow-politycznych